İmar

İmar

İmar ve şehircilik müdürlüğünde sunulan hizmetler;


• İmar durumu verilmesi,
• Kot-kesit belgesi hazırlanması,
• Tevhit-ifraz işlemleri,
• Ön proje onayı,
• İnşaat ruhsatı verilmesi (yeni yapı için ruhsat verilmesi),
• Tadilat ruhsatı verilmesi, 
• Şantiye şefi değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme, 
• Yapı denetim firması ve müteahhit değişikliğinden dolayı ruhsat yenileme,
• Ruhsat temdidi (yenilemesi),
• Bağımsız bölüm m2 tespiti,
• Kent bilgi işlemlerinin güncellenmesi,
• Adres ve numarataj bilgisinin verilmesi,
• Zemin ön bilgi haritası ve zemin etüt onayı,
• Kamu alanı terkinleri,
• Geçici inşaat ruhsatı verilmesi,
• Mimari ve statik proje tasdiki,
• Tehlikeli yapılar için statik rapor düzenlenmesini sağlamakla görevli müdürlüktür.

Previous Temizlik

Leave Your Comment

Copyright 2023 - Tüm hakkı saklıdır. M2K Dijital