İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları;

3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun ,

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,

2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet kanunu,

222 sayılı ilk Öğretim Kanunu,

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu,

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu,

3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden verilir.

Previous Zabıta

Leave Your Comment

Copyright 2023 - Tüm hakkı saklıdır. M2K Dijital