Nüfus ve Ekonomik Yapı

Nüfus ve Ekonomik Yapı

Aladağ ilçesi, bir kasaba ve 26 köyden oluşmaktadır. Biri ilçe merkezinde olmak üzere 2 belediyesi mevcuttur. Bu belde ve köylere bağlı 45 yerleşim birimi vardır. 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin nüfusu; ilçe merkezinde 6674 ve köylerde de 16.905 olmak üzere toplam 23.579'dur.Nüfusun % 71,7 si köylerde %28,3 ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Kadın nüfusun oranı % 51,erkek nüfus oranı ise % 49 dur. 1990 yılı nüfus sayımında 23.207 olan ilçe nüfusu, 2000 yılı genel nüfus sayımında 23.579 olmuştur.1990-2000 yılları arasındaki nüfus artış hızı % 1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Aladağ'da nüfus artış hızı il ortalamasının üzerindedir. Ancak ilçede iş imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle genç nüfus büyük şehirlere göç etmektedir. Nüfus verileri incelendiğinde genç nüfusun daha fazla olduğu açıkça görülmektedir. Aladağ'ın nüfusunun çoğunu teşkil eden köylerin nüfusu 1990 yılı nüfus sayımında 18.217 iken 2000 yılı nüfus sayımında 16.905 e düşmüştür. İlçe merkezinde ise 1990 yılı nüfus 4.990 iken 2000 yılında 6.674 olmuştur. 10 yıllık dönemde ilçe merkezinin nüfus artış oranı % 33,8 olarak gerçekleşmiştir.Bu durum ilçe merkezinin köylerden göç almakta olduğunu göstermektedir.

Son yıllardaki nüfus kayıtlarına göre oran olarak ölen kişilerin %45.7 si 75 yaşın üzerindedir.Bu veriler ilçede ortalama insan ömrünün uzun olduğunu göstermektedir.Bu da ilçedeki iklim koşullarının insan yaşamı için çok uygun,havasının temiz olmasından ve ilçede yapılan organik tarım sayesinde insanların daha sağlıklı bir şekilde beslenmesinden kaynaklanır.

 

2000 yılı nüfus sayımına göre km²'ye düşen kişi sayısı 18'dir. Nüfus yoğunluğu itibarı ile Aladağ Adana'nın en seyrek nüfuslu ilçelerinden biridir.

İlçedeki köylerin tamamı orman içi köylerdir. İlçe merkezinde toplu yerleşme vardır.Ancak eğim ve dağlık alanların fazlalaştığı köylerde dağınık yerleşme,nispeten düzlük alanların olduğu ve çevresine göre alçakta kalan bazı köylerde ise yine toplu yerleşmeler görülmektedir.Yakın çevrede en yaygın olarak bulunan yapı malzemesi taş olduğu için mesken yapımında taş malzeme daha çok kullanılmıştır.Ancak Başpınar Mahallesi'nde yaylacılık amacıyla yapılmış olan ahşap meskenler de vardır. İlçe merkezinde betonarme binalar bulunmakta olup bunlar iki veya üç katlıdır. Çatı örtü malzemesi olarak genellikle sac örtü tercih edilmektedir.Yaz mevsiminin sıcak geçmesine bağlı olarak hemen her evin ön kısmında tahtadan yapılmış çardaklar bulunmaktadır. 

 

Ekonomik Yapı

Aladağ (Karsantı), ormanları çok olan bir ilçe olması sebebiyle orman köyleri çoğunluktadır. Genellikle geçimlerini yıllardır ormanlardan kereste-odun yaparak sağlamışlardır. Dağ köyleri hayvancılık yapmaktadır. 1960-1980 yılları arasında Aladağ halkı çok zengin olmuştur. İyi hayat yaşamıştır. Her yöreden yurt dışına işçi giderken buradan hiç işçi gitmemiştir, halk gerek duymamıştır. Bu yüzden buraya eskiden "Küçük Almanya" denilmiştir. Ama 1980 ihtilaliyle birlikte köylünün elinden odunun tamamı alınarak devlete çalışılması istenmiştir. Bu da tek geçim kaynağı orman olan bu halkı zor durumda bırakmıştır. Orman ürünleri azalmıştır. Pos ormanlarında toplu kesimler yapılmış, tıraşlanmıştır. Yerine yenileri dikilmişse de çok zaman almaktadır. Köylülerin bir kısmı göç etmek zorunda kalmıştır. Eskiden her evin önünde bir kamyon bulunurken şimdi çok az sayıda kalmıştır. Kısacası halk fakir düşmüştür. 

Krom rezervi en fazla olan yöredir. MTA'nın raporlarına göre dünyada en fazla krom madeni rezervine sahiptir.

Turizm bakımından değerli kaleleri, kilise kalıntıları; Roma ve Bizans dönemine ait harabeleri (Mazılık, Akören Kayabaşı Kızıldam vs.) vardır. Ama bu yerler define avcıları tarafından harap edilmektedir. Yayla turizmi için Adana'nın en yakın ve en güzel yöresidir. Acıman, Meydan, Başpınar, Akçakise, Kızıldam, Eğni gibi yaylalık yerleri vardır. Ama yollarının virajlı olması, dar olması sebebiyle yeterince ilgi görmemektedir.

Aladağ ve köylerinde genellikle buğday, arpa, pamuk, fıstık ve mısır yetiştirilmektedir. Ayrıca bahçecilik vardır: genellikle kiraz, elma, erik, şeftali, hurma v.b. ağaçlar yetiştirilir. Arazinin engebeli oluşu ve sulama imkânlarının kısıtlı olması tarımdaki verimi düşürmek-tedir. Bu sebeple halk çoğunlukla tarımı gelir amaçlı yapmaktan ziyade kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapar. Arazi yapısının engebeli olması nedeniyle ilçedeki tarım alanlarında modern tarım aletleri fazla kullanılamamaktadır. Tarım, insan ve hayvan gücü ile yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Hayvancılık genellikle küçükbaş hayvan-cılıktır. Keçi ve koyun ağırlıklıdır. Hayvan soylarının ıslahı çalışmaları sebebiyle ülkenin genelinde uygulanan politika gereği bu yöredeki köylere de iyi cins büyük baş hayvanlar getirilmiş, uygun şartlarda halka dağıtılmış ve halk bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. İlçede gelir amaçlı olmaktan çok ihtiyacı karşılamaya yönelik kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Arıcılık yerli ve fenni kovanlarda yapılmaktadır. Özellikle Acıman'ın Karakovan Balı meşhur ve şifalı bir baldır. 

 

Sosyal ve Kültürel Yapı

Eğitim açısından son zamanlarda büyük yol kat edilmiştir. Okuma-yazma oranı 14-45 yaş arası %100'e ulaşmıştır. Sağlık tesisleri yetersizdir. İlçede sadece bir adet sağlık ocağı mevcuttur. Hastane yoktur. Akören Beldesinde sağlık evi vardır. Kökez Köyüne de sağlık evi yapılmıştır ama faaliyete geçememiştir. Hemen hemen her köyde, halı, kilim, çuval, heybe, ip dokumacılığı yapılmaktadır. Ama pazarlama imkanı olmadı-ğından kendi ihtiyaçlarını görme amacıyla ve çeyizlik olarak yapılmaktadır.

 

 

İlçede 1 lise 4 ilköğretim okulu mevcuttur. Ayrıca Akören Beldesinde 1 lise 1 İlköğretim okulu bulunmaktadır. Sofulu, Kökez, Boztahta köylerinde de birer İlköğretim okulu vardır. Her köye telefon ve elektrik bağlanmıştır. Köylerin yolları genellikle stabilizedir. Son zamanlarda bazı köy yollarına kaplama yapılmıştır.

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
Aladağ Belediyesi Resmi Web Sitesi Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 ALADAĞ/ADANA Santral : 0 322 591 20 18 Faks : 0 322 591 20 06 Fen İşleri : 0 322 591 20 25 Web Tasarım :Tasarımevi