Tarım

Tarım

İlçe coğrafi yapısı bakımından dağlık ve ormanlık olması sebebiyle tarım alanları oldukça kısıtlıdır. Genelde bu tarım alanları orman kesimleri sonucunda elde edilmiştir.

İlçenin yüzölçümü 1235 km²'dir. Bu alanın 78km²'lik kısmını tarım arazileri oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin ise 72km²'lik kısmını tarla arazisi, 4km²'lik kısmı Bağ-bahçe arazisi, 2km²'lik kısmını ise sebzelikler oluşturmaktadır. Bu tarım alanlarının büyük bir kısmı eğimli alanlardan oluşmaktadır. Posyağbasan köyünde yaklaşık 12000 da'lık düz ve tarıma elverişli arazi bulunmaktadır.

 

İlçenin Arazi Varlığı:

Arazinin Kullanım Durumu

Aladağ İlçesi, kuzeyinde Kayseri iline bağlı Yahyalı İlçesi ve Niğde İline bağlı Çamardı İlçesi, Doğusunda Seyhan Nehri, Güneyinde Karaisalı İlçesi ve batısında Pozantı İlçesi ile çevrilidir.

Tarım Arazileri Sulama bakımından yetersiz olması sebebiyle büyük ölçüde kuru tarım yapılmaktadır.

Aladağ İlçesi toprak yapısı bakımından genelde kumlu-killidir. Orman alanlarından elde edilen alanlar ise humusca zengin topraklardır. İlçe toprakları bitki besin elementleri Azot (N) ve Fosfor (P) bakımından yetersizdir. Potasyum (K) bakımından yeterlidir.

Toplam Nüfusun (Son Nüfus sayımına göre 23579'dur.) yaklaşık %50'si tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarımsal Eğitim Karaisalı Köy grubu teknisyenliği tarafından yapılmakta iken 1988 yılında Aladağ'ın ilçe olması sebebiyle bu tarihten itibaren İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Ayrıca Kökez köyünde 1 adet tarım danışmanı bulunmaktadır.

1- Bitkisel Üretim

İlçede sulama imkanı olmaması nedeni ile ürün çeşitliliği yeterli düzeyde değildir. Ekim alanlarının %92'sini tarla bitkileri ekim alanı oluşturmaktadır.

a) Tarla Bitkileri:

Buğday:Tarla Bitkileri içerisinde en büyük payı 57000 Da ekim alanı ile buğday almaktadır. İlçede buğday ekimi Ekim sonu ve kasım aylarında yapılıp Haziran ayında hasat edilmektedir. İlçemizde ortalama buğday verimi 400-500 kg dır. Yaklaşık 25 bin ton yıllık verim elde edilmektedir. İlçe merkezinde 2 adet köylerde ise 8 adet un değirmeni vardır.

Tarım alanlarında nadas uygulaması yapılmakta olup bu uygulamanın kaldırılması için çiftçilere yem bitkileri yetiştiriciliği eğitimi yapılmaktadır. Her geçen yıl yem bitkileri ekim alanları çoğalmaktadır. Ayrıca hayvanların kaba yem ihtiyaçları da karşılanmış olmaktadır.

Arpa: Arpa ekimi oldukça kısıtlıdır ilçe genelinde 1000 Da' lık bir alanda arpa ekimi yapılmaktadır. Genelde işletmelerde beslenen hayvanların kesif yem ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır.

Nohut: Nohut nadas alanlarının değerlendirilmesinde, buğday ve arpa ile münavebeye giren yemeklik dane baklagil bitkisidir. İlçemizde 1474 Da'lık bir alanda ekimi yapılmaktadır. Yıllık 287 ton verim elde edilmektedir.

 

b)Yem Bitkileri

Fiğ: Yembitkileri ekilişinde en büyük alanı fiğ oluşturmaktadır. İlçede nadas alanlarının değerlendirilmesi, hayvanların kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması ve eğimli alanlarda erozyonun önlenmesi amacıyla yapılan yem bitkileri yetiştiriciliği devlet tarafından da desteklenince ekim alanları oldukça genişlemiştir. 2000 yılnda 250 Da'lık ekim alanı olan ilçemizin 2006 yılında bu alan 9213 Da'a kadar çıkmıştır. Bu sayede ilçemizde et ve süt verimi de buna paralel olarak artmıştır.

Silajlık Mısır: İlçede Silajlık Mısır 2. ürün olarak ekilmektedir. Genelde sulanabilir arazilerde yem bitkisi ekilişi silajlık mısır üzerinedir. Ekim alanı 239 Da civarındadır.

c) Bahçecilik

Kiraz: Bahçe ürünlerinden bölgede yoğun olarak kiraz çiftçilere Yılda ortalama 3240 ton verim elde edilmektedir. Bunun en büyük sebebi İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sağlanan kiraz fidanı katkısıdır. Bu ürünler iç pazarda tüketilmekte ve çiftçilere önemli bir ekonomik katkı sağlamaktadır.

Kiraz Yetiştiriciliği yapılan alan ortalama 2000 Da'dır. Bu alanın %80'ini kapama Kiraz bahçeleri oluşturmaktadır. Kiraz yetiştiriciliğinin artmasında ki en önemli rol ilçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Zeytin: Zeytin yetiştiriciliği ilçede iklim isteği uygun olan Akören, Boztahta, Topallı, Yüksekören ve Dailer Köylerinde yapılmaktadır. 

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
Aladağ Belediyesi Resmi Web Sitesi Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 ALADAĞ/ADANA Santral : 0 322 591 20 18 Faks : 0 322 591 20 06 Fen İşleri : 0 322 591 20 25 Web Tasarım :Tasarımevi