Eğlence Vergisi

Eğlence Vergisi

 

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17. maddesi ve bu kanunun 21. maddesinde belirtilen Belediye Sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlenve işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.

Verginin mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Biletle girilmesi zorunlu olan eğlence yerlerinin biletlerin bedeli üzerinden tahakkuk eden eğlence vergisini yatırdıktan sonra belediyemize mühürlettirmek zorundadırlar.

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Belediye`ye yatırılır.

СНПЧ А7 Тюмень, обзоры принтеров и МФУ
Aladağ Belediyesi Resmi Web Sitesi Sinanpaşa Mahallesi Necati KURMEL Cad. NO :3 ALADAĞ/ADANA Santral : 0 322 591 20 18 Faks : 0 322 591 20 06 Fen İşleri : 0 322 591 20 25 Web Tasarım :Tasarımevi